26 лютого, 2012

Кафедра процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки

1 березня 2003 року наказом ректора КДПУ була створена кафедра "Верстати і верстатні комплекси" для забезпечення навчального процесу зі спеціальності 8.090203 – "Металорізальні верстати та системи" й спеціалізації 8.090203.01 – "Комп’ютерне проектування та дизайн металорізальних верстатів". Керуючись зміною статусу університету та перспективою відокремлення окремих структурних підрозділів у науково-дослідницькі, зважаючи на тематику фундаментальних досліджень, наявне обладнання та перспективи подальшого розвитку матеріальної бази 11 листопада 2010 р. кафедра була перейменована у кафедру „Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки”. Кафедра має чотири профільні лабораторії: металорізальних верстатів, електронної мікроскопії та спектроскопії, гідравліки і гідроприводу, лазерно-струминної обробки. Незважаючи на молодий вік, кафедра активно розвивається. Процес створення сучасної лабораторної та експериментальної бази продовжується. Сьогодні кафедра входить до складу інституту механіки і транспорту механіки та є основним базовим навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної й науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців верстатобудівного спрямування.

Колектив кафедри
Випускна кафедра „Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки” має практично постійний професорсько-викладацький склад протягом останніх трьох років. У складі кафедри 12 осіб, з них один доктор технічних наук, професор (завідувач кафедри Саленко О.Ф.), чотири кандидати технічних наук, доценти (Доценко В.Г., Федотьєв А.М., Щетинін В.Т., Литвиненко Б.Я.), старший викладач Бєлкін О.М., завідувач лабораторією Труханов В.І., інженери Пасхалов І.О. та Осташко Т.Н., лаборант Кравченко Т.Є., два асистенти (Дудюк В.О., Мана О.М.) та п’ять аспірантів. Кафедра готує фахівців за багаторівневою системою навчання (бакалавр, спеціаліст, магістр). Студенти денної форми навчання систематично беруть участь у всеукраїнських наукових заходах: у Всеукраїнських студентських олімпіадах „Металорізальні верстати та інструмент” та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки „Обробка матеріалів у машинобудуванні” за напрямком „Металорізальні верстати та інструмент"