26 лютого, 2012

Кафедра інженерної та комп`ютерної графіки

Кафедра інженерної графіки була створена у 1974 році під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Серветника В.М. З 1975 по 1992 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Глявін Владислав Олексійович. У травні 1992 року завідуючим кафедрою був обраний кандидат технічних наук, доцент Олексій Степанович Вернидуб. З 1996 року колектив очолював молодий перспективний учений та організатор, кандидат технічних наук Віктор Володимирович Костін. За короткий термін з його участю були модернізовані та уніфіковані навчальні плани і програми згідно з вимогами запровадження персональної комп`ютерної техніки для виконання розрахунково-графічних завдань. У 1997 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Валерій Миколайович Чебенко. Незабаром кафедра була об`єднана з кафедрою безпеки життєдіяльності. З 2000 року по 2003 рік кафедру очолював Глявін В.О. Вона відокремилась у самостійну одиницю у листопаді 2003 року.

З 1 грудня 2003 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент В`ячеслав Леонідович Мартинов. 29 грудня 2003 року кафедра була перейменована і має назву “Інженерна та комп`ютерна графіка”.

Колектив кафедри інженерної графіки
Серед тих, хто стояв біля джерел становлення кафедри потрібно також відзначити кандидатів технічних наук В.О. Глявіна, В.Т. Шеїна, О.С. Вернидуба та асистентів В.Т. Кириченка, Н.Д. Загорянську, Н.К. Горбенко. Увесь колектив кафедри докладає багато зусиль, щоб викладання нарисної геометрії, технічного креслення, комп`ютерної графіки відповідало високому рівню та мало подальше використання студентами в дипломному проектуванні та майбутній професійній діяльності.

У комп`ютерних класах кафедри організовано лабораторні заняття з комп`ютерної графіки, на яких студенти з використанням тренінгових програм отримують практичні навички виконання креслень на ПЕОМ з використанням графічних редакторів КОМПАС, АutoCAD.

Колектив кафедри став ініціатором проведення олімпіад з нарисної геометрії, інженерної та комп`ютерної графіки у рамках 1-го етапу Всеукраїнської предметної олімпіади. Більше 100 студентів беруть участь у цих олімпіадах. На високому рівні доктор технічних наук, професор Коврижин А.К. організовує проведення методичних семінарів кафедри та олімпіад зі студентами.

Співробітниками кафедри опубліковані більш ніж 150 наукових статей у провідних науково-технічних журналах і збірках, отримано більше 40 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Кафедра увійшла до Української асоціації з прикладної геометрії, є учасником міжнародних конференцій з геометричного моделювання та всеукраїнських семінарів. На кафедрі успішно виконувалась держбюджетна робота, пов`язана з геометричним моделюванням надходження сонячної радіації на гранні поверхні енергоактивних будинків, та госпдоговірна робота. За підсумками 2008, 2009 років кафедра є лідером з виконання госпдоговірної роботи в університеті.

Плідно ведеться науково-дослідна робота зі студентами під керівництвом доц. Мартинова В.Л. Здобуто друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Геометричне моделювання параметрів енерго-активних будинків» 2009 року, 2010 року - третє місце з напряму «Будівництво», друге місце – в галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка».