26 лютого, 2012

Кафедра технічної механіки

Кафедра "Технічної механіки" заснована в 1974 році. На протязі багатьох років з дня її утворення нею керував лауреат премії ім. А.Н. Динника, Почесний професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, лауреат конкурсу "Людина року 2006" в номінації "Вчений року", доктор технічних наук, професор Віталій Михайлович Комір. Базовими дисциплінами, що викладають на кафедрі, і зараз є теоретична механіка та опір матеріалів. На сьогоднішній день кафедра технічної механіки є базовою кафедрою інженерної підготовки технічних спеціальностей Кременчуцького національного університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 9 осіб: 3 професори (2 доктори технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук), 6 кандидатів технічних наук (з них 4 доценти) та 2 асистенти. Завідувач кафедри - директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти. При кафедрі існують аспірантура та докторантура зі спеціальності 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка".

Колектив кафедри
Постановою президії ВАК України від 13 квітня 2005 р. № 26-08/3 на кафедрі технічної механіки при Кременчуцькому державному політехнічному університеті імені Михайла Остроградського створено спеціалізовану вчену раду К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09 - "Геотехнічна і гірнича механіка". 

На кафедрі створено та виходить збірник наукових праць "Сучасні ресурсо -енергозберігаючі технології гірничого виробництва". У ньому публікуються матеріали науково-практичних конференцій та наукові статті.

Співробітники кафедри виконують наукові дослідження з таких напрямів: механічні властивості металів та неметалічних матеріалів; розрахунки на міцність конструкцій та елементів споруд; прикладні задачі з коливань механічних систем; розробка та удосконалення існуючих технологій вибухових робіт у промисловості.

За час існування кафедри створена наукова школа "Дослідження руйнування гірських порід та крихких матеріалів під дією імпульсних навантажень". Завдяки плідній праці колективу кафедри 20 здобувачів та аспірантів захистили кандидатські дисертації. Серед них провідні працівники виробництв, фахівці науково-дослідних інститутів (ІГТМ, Криворіжський науково-дослідний гірничорудний інститут, Криворіжський гірничорудний інститут). Професорами кафедри В.В. Воробйовим, В.М. Чебенком захищені докторські дисертації. Науковими та методичними доробками професорсько-викладацького складу кафедри є навчальні посібники, монографії, статті, довідники, методичні розробки, авторські посвідчення та патенти на винаходи.

Базовими дисциплінами, що викладають на кафедрі, і зараз є теоретична механіка та опір матеріалів. На сьогоднішній день кафедра технічної механіки є базовою кафедрою інженерної підготовки технічних спеціальностей Кременчуцького національного університету.