26 лютого, 2012

Кафедра транспортних технологій

Кафедра “Транспортних технологій” входить до складу факультету транспортних засобів та технологій і є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету з проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності й підготовки фахівців у галузі транспортних технологій. Кафедра «Транспортні технології» створена наказом ректора Кременчуцького державного університету № 170-1 від 24 червня 2005 р. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії спеціальність 8.070101 – "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)" визначено акредитованим за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

Завідуючий кафедрою - Лауреат премії Президента України для молодих вчених, кандидат технічних наук, доцент Мороз Микола Миколайович

Спеціальності:

8.070101 - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)
8.070101 - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному). Спеціалізація: Організація митного контролю на транспорті

Кафедра створена 2005 року і є першою з випуску фахівців з транспортних технологій у реґіоні Центрального Подніпров`я. Навчально-виховну роботу кафедри забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, 75 % яких мають учені звання та наукові ступені. Завідувач кафедри - Мороз Микола Миколайович, кандидат технічних наук, Лауреат премії Президента України для молодих учених, займається науковими проблемами організації пасажирських перевезень у місті. Незважаючи на молодий вік, колектив кафедри активно розвивається та працює над створенням сучасної навчальної, лабораторної та експериментальної бази для забезпечення професійної підготовки фахівців за напрямом транспортних технологій. В активі кафедри більше сотні нових навчально-методичних розробок, прикладних програм, вісім навчальних посібників, один підручник. Успішність студентів кафедри є однією з кращих на факультеті. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах 1-го та 2-го етапів, мають призові та заохочувальні грамоти. Кафедра пройшла акредитацію за IV рівнем і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Головним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є дослідження та вдосконалення реґіональних транспортних процесів і систем з розробкою рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання. На це спрямовані десятки наукових публікацій викладачів, виступи на наукових конференціях, авторські заявки на винаходи, отримані патенти, упроваджені програмні комплекси.

Колектив кафедри транспортних технологsй
Активна наукова робота викладачів сприяє залученню кращої молоді, студентів до наукової роботи. При кафедрі навчаються дев`ять аспірантів із числа викладачів та випускників кафедри. Частина дипломних та маґістерських робіт виконуються за заявками підприємств. Студенти кафедри щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Студентка третього курсу Добровольська Анастасія у ІІ-му етапі 2011 року цього конкурсу наукових робіт напряму «Транспорт» за спеціальністю "Транспортні системи" посіла ІІ місце під керівництвом к.т.н., доцента Мороза Миколи Миколайовича.

Успішній навчальній та науковій роботі студентів сприяють постійні контакти викладачів та студентів за навчальним процесом, дружня опіка кураторів кафедри.