27 квітня, 2012

Студентська наука на кафедрі КМТО

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) – найважливіша частина в підготовці фахівців. Поєднання навчання і науково-технічної творчості – один з основних принципів побудови навчального процесу в університеті. Головною метою НДРС є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і трудового потенціалу студентів для вирішення актуальних задач і потреб підприємств галузі; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента. При організації НДРС найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. У 2004 році на кафедрі КМТО створено «Товариство молодих учених» (ТМУ) до складу якого увійшли асистенти, аспіранти, докторанти, викладачі та студенти, що навчаються за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання».

Щорічно на базі кафедри КМТО проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, у якій приймають активну участь, як студенти так і викладачі кафедри КМТО. Тематика доповідей на конференціях надзвичайно різноманітна. Студенти також беруть активну участь в щорічних Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
Найбільш вагомих результатів у виконанні наукових робіт досягла студентка Олейник Світлана Володимирівна.

Олейник С.В.

У 2011 році Олейник С.В. отримала диплом першого ступеня Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за 1 місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з галузі «Транспорт» по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт».

Диплом за перше місце

Світлана Володимирівна у 2012 році отримала диплом другого ступеня Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за 2 місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з галузі «Транспорт» по спеціальності «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт».

Диплом другого ступеня