07 травня, 2012

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

На базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проводився II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю „Транспортні технології ”. Цього року на конкурс було подано 62 студентські наукові роботи, представлені авторами 16 вищих навчальних закладів, із яких 15 ВНЗ України та один російський вуз (Південно-російський державний технічний університет).

Роботи приймались за трьома затвердженими науковими напрямками відповідно до паспорту спеціальності «Транспортні технології»:

1.Сучасні транспортні технології у пасажирському транспорті.
2. Сучасні транспортні технології у вантажних перевезеннях.
3. Сучасні транспортні технології у виробничому транспорті.

Найбільша кількість робіт надійшла до третього напряму, тематика яких пов’язана як із вирішенням проблем транспортного процесу на підприємствах, так і з конструктивними рішеннями, документообігом, пов’язаними із транспортними операціями на виробництві і т.д.

До роботи у складі конкурсної комісії було залучено 12 рецензентів, серед яких: д.т.н., професорів – 4 чол., к.т.н., доцентів – 8 чоловік.

Фактично 30% наукових результатів, наведених у роботах учасників конкурсу, було попередньо апробовано на конференціях та у публікаціях. Автори 11 робіт мають публікації у фахових виданнях України. За результатами наукових робіт видано 3 патенти та подано 2 заявки на винахід. Результати 9 робіт у той чи іншій мірі впроваджено у виробництво, 5 робіт мають підтверджене впровадження у навчальний процес.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

Диплом І ступеня

Студент

Тема роботи

Науковий керівник

Навчальний заклад

Алєксєєнко Світлана Володимирівна
Мочалов Дмитро Олександрович
Дослідження варіантів вибору пасажиром шляху пересування
  
Нефьодов Микола Анатолійович, доцент
Харківський національний  автомобільно-дорожній університет
Гулак Олександр Вікторович
Оцінка пропускної здатності зупинного пункту маршрутного пасажирського транспорту
Василенко Тетяна Евгенівна, доцент
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Передерій Альона Олегівна,
Мікулінський Дмитро Олександрович
Оптимізація планування вантажних перевезень шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій
Переверзєва Ганна Григорівна, викладач-стажист
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Диплом ІІ ступеня

Студент

Тема роботи

Науковий керівник

Навчальний заклад

Гаврилишина Ольга Любомирівна
Підвищення якості обслуговування пасажирів маршрутним транспортом міста Купянськ
Вдовиченко Володимир Олексійович, доцент
Харківський національний  автомобільно-дорожній університет
Заморов Андрій Олександрович,
Юрченко Ігор Юрьєвич
Розвиток і оптимізація системи міського пасажирського транспорту мегаполісу
Напхоненко Наталія Василівна, професор,  Караєва Марина Русланівна, аспірант
Південно-Російський державний технічний університет
Лейман Дар'я Олегівна
Моделювання транспортних потоків вантажних транспортних засобів в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ужгород»
Халіпова Наталія Володимирівна, старший викладач
Академія митної служби України
Кульова Дар'я Олександрівна
Методологія формування системи підтримки прийняття рішення для оперативного управління рухом вантажних поїздів
Лаврухін Олександр Валерійович, доцент
Українська державна  академія залізничного транспорту
Кавун Дмитро Михайлович
Аналіз і удосконалення транспортно-логістичної інфраструктури Луганської області
Нечаєв Григорій Іванович, професор, академік
Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля
Диплом ІІІ ступеня

Студент

Тема роботи

Науковий керівник

Навчальний заклад

Сімчишена Валерія Валеріївна
Дослідження кореспонденцій анкетним методом
Мороз Микола Миколайович, завідувач кафедри, доцент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Шевченко Олена Андріївна,
Аліев Абдурашид Ізамутдинович
Автотехнічна еспертіза ДТП за участю автомобілів, оснащених АБС
Гасанов Бадрудин Гасанович, професор
Південно-Російський державний технічний університет
Баличева Анна Ігорівна
Перспективи інноваційного розвитку підприємств пасажирського вагонобудування
Загорянська Олена Леонідівна, доцент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ліфшиц Антон Юрійович
Моделювання процесу формування зусиль в стріловій системі самохідного крану
Подоляк Олег Степанович, старший викладач
Українська інженерно-педагогічна академія
Ковальов Роман Володимирович
Оптимізація схем розміщення вантажу при перевезеннях металопродукції великовантажними автопоїздами
Жилінков Оленксандр Олександрович, доцент
Приазовський державний технічний
університет
Кошелева Олена Юріївна,
Сачко Марина Володимирівна
Модель прогнозування кількості транспортних засобів для забезпечення вагонопотоків підприємства на основі нечіткої логіки
Кічкіна Олена Іванівна, доцент
Східноукраїнський національний університет ім..В.Даля
Гирко Яна Юріївна,
Шляхова Ольга Вікторівна
Підвищення ефективності процесу перевезення дитячого харчування комунального підприємства «міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»
Денисенко Олег Васильович, доцент
Харківський національний  автомобільно-дорожній університет
Шкуліпа Олександр Сергійович
Удосконалення обліку та експертизи ДТП за допомогою спеціального програмного забезпечення
Райда Ігор Михайлович, старший викладач
Запорізький національний технічний університет