18 жовтня, 2012

Наші у Бельгії

Університет Монсу – один з найбільших університетів Бельгії, що утворився 1 січня 2009 року в результаті злиття Університету Монс-Ено та Інженерного факультету Монсу. У свою чергу Інженерний факультет (FPMs) є одним з провідних політехнічних вищих навчальних закладів Бельгії. Це – найстаріший вищий навчальний заклад м. Монс та найперша з інженерних шкіл Бельгії. FPMs викладає прикладні дисципліни, володіє ресурсами 25 лабораторій та 4 науково-дослідних центрів (Multitel, Materia Nova, Inism, Cetic), а також є членом «Academie Wallonie Bruxelles».FPMs бере активну участь в здійсненні європейських загальноосвітніх програм: Ерасмус, Темпус, Тасіс. Факультет партнерські зв’язки з більш ніж 50 країнами на п’яти континентах. За два тижні перебування за кордоном стажисти вже встигли ознайомитися з історією Бельгії, системою освіти, історією вищого навчального закладу, структурними підрозділами, факультетом та кафедрою.Симонова Анастасія проходить стажування на кафедрі механіки, основними напрямами досліджень якої є надійність і технічне обслуговування промислового обладнання, композити, високошвидкісне мікрофрезерування, модульна робототехніка і метрологія. Леміжанська Вікторія стажується на кафедрі гірничої справи, яка проводить дослідження за такими напрямами: методи експлуатації ґрунтів і надр (мінеральні ресурси, рідке паливо та газоподібні ресурси); буріння та розкопки; механіка гірських порід; фізичні основи обробки мінеральних матеріалів; характеристика петрофізики та розробки родовищ матеріалів; фізичні процеси обробки твердих відходів; фізичні процеси та вивчення обробки забруднених ґрунтів.Учасники програми узгодили плани та наукові напрями проходження стажування в університеті м. Монс з відповідальними співробітниками приймаючої сторони. У зв’язку з цим було організовано засідання кафедри, до якого стажисти підготували презентацію про систему освіти в Україні та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. У ході презентації були висвітлені наукові розробки та деякі експериментальні дослідження Симонової Анастасії і Леміжанської Вікторії на теми «Технологія виготовлення виробів з нано- та субмікрокристалічних металів та сплавів» і «Вплив поверхнево-активних речовин на зміни характеристик міцності при імпульсних навантаженнях» відповідно Таким чином були обрані пріоритетні напрями для плідної співпраці.


Якщо ви збираєтесь на навчання за кордон, то відповідально підійдіть до перекладу ваших документів про освіту. Не правильний переклад може зіпсувати, наприклад, розгляд вашого подання на грант для відшкодування коштів на навчання. Спеціалізовані бюро перекладів дозволять вам уникнути прикрих помилок у перекладі спеціальних термінів.