22 листопада, 2012

Військова підготовка

З 2013/14 навчального року кафедра ІМіТ «Транспортні технології» КрНУ національного університету ім. Михайла Остроградського розпочне військову підготовку офіцерів запасу на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”. Напрям підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) передбачає професійні спрямування «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація митного контролю на транспорті» і фахівець згідно з Класифікатором професій може займати первинні посади, які передбачають офіцерське звання. Військову підготовку можуть проходити як юнаки так і дівчата. Для цього бажаючим необхідно подати відповідну заяву та згідно ст. 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» мати громадянство України, бути студентом денної форми навчання, придатним до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. Після закінчення навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та проходження атестації студентам присвоюється звання «молодший лейтенант запасу». Телефон кафедри «Транспортні технології» КрНУ ім. М. Остроградського: 3-63-92