15 лютого, 2013

Перспективні спеціальності ІМіТ

Транспортна проблема на сьогодні постає досить гостро, оскільки ріст потреб суспільства в пересуваннях пасажирів здійснюється в умовах відносної стабільності дорожньої мережі та практично незмінної технології транспортного обслуговування. Тому робота в напрямку підвищення ефективності та якості перевезень набула актуального характеру. Транспортна проблема на рівні міста полягає в збільшенні одиниць рухомого складу на дорогах, що призводить до заторів та загазованості місцевості, маршрутні таксі малого класу не справляються з пасажиропотоком в часи пік, відсутності взаємодії муніципального транспорту та приватного.

Складність вирішення даної проблеми зумовлена багатофункціональним і багаторівневим характером транспортних систем, децентралізацією планування та управління, динамічним та імовірнісним характером процесів, які вивчаються, активністю об’єкта управління, яка потребує врахування багатьох психологічних і соціально-економічних факторів.
Вирішення транспортної проблеми може бути повним і частковим. Повне вирішення передбачає перегляд транспортної мережі міста, прокладання нових доріг, оновлення рухомого складу, підбір кваліфікованих кадрів і т.д. Що ж стосується часткового вирішення, то це можливо в сьогоднішніх умовах, а саме розробка наукового підходу до організації перевезень та управління на транспорті та застосування його на практиці.

Вирішення даної проблеми потребує відповідного кадрового потенціалу. Кафедра «Транспортні технології» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського готує фахівців у транспортній сфері – напрям підготовки „Транспортні технології” за освітньо-кваліфікаційним напрямом бакалавра, спеціаліста та магістра акредитовано (Сертифікат акредитації до 2020 року). Під час навчання студенти отримують теоретичні знання з широкого кола дисциплін, основні з них охоплюють пасажирські, вантажні, міжнародні перевезення, економіку транспорту, логістику, теорію дослідження транспортних потоків та багато інших.

Але будь-яка теорія повинна бути підкріплена практикою. На замовлення міськвиконкому в місті Кременчуці проводяться комплексні обстеження пасажиропотоків на місцевих маршрутах, головною метою якого було оцінити транспортну ситуацію в місті та розробити заходи щодо удосконалення транспортного обслуговування пасажирів. Обстеження проводилося не тільки у маршрутних таксі, а й в автобусах і тролейбусах. Воно охопило час з початку роботи транспорту загального користування аж до його закінчення.