22 листопада, 2013

Менеджмент і маркетинг сучасних матеріалів і технологій

Вперше Інститут Механіки і Транспорту оголошує прийом на спеціальність "Прикладне матеріалознавство" з новою спеціалізацією "Менеджмент і маркетинг сучасних матеріалів і технологій". Отримавши загальну фундаментальну підготовку зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство», випускник може займатись професійною діяльністю: в науково-дослідних інститутах; в сертифікаційних центрах; випробувальних лабораторіях; органах Держстандарту; відділах маркетингу матеріалів і готової продукції; в технологічних підрозділах машинобудівних і металургійних заводів; на підприємствах і фірмах, що використовують металеві матеріали; на митницях (контроль і експертиза матеріалів); на ювелірних підприємствах та зубопротезних майстернях і ін.