11 травня, 2017

Картка додаткових балів стипендіата

Деканат ІМіТ повідомляє студентів інституту про початок прийому карток додаткових балів стипендіата. Тут ви можете завантажити бланк картки для того, щоб її роздрукувати, заповнити та зібрати усі підписи. Відповідальність за подачу картки покладається особисто на студента. Усі бали, які зазначаються у картці повинні мати підтвердження (ксерокопії грамот, статей та інше). Картка додаткових балів стипендіата використовується для розрахунку додаткових балів. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента. Сформований перелік основних досягнень див. "Картку додаткових балів стипендіата", що враховуються в рейтингу та визначені бали, що надаються за кожне з таких досягнень. Зверніть увагу - сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 10 балів.

Картку оформлює сам студент і представляє її з усіма підписами не пізніше ніж за тиждень до завершення екзаменаційної сесії. Але, не слід подавати картку у останній зазначений термін. Графи академічної та наукової роботи перевіряються і візуються зав. кафедрами, де виконувалась наукова робота або проводилась олімпіада. Досягнення вносяться тільки за попередній семестр, або попередній рік, якщо вони не враховувались раніше. Остаточний контроль - за директором інституту і заступником директора з організаційно-виховної роботи. У разі виявлення неправдивих даних картка ліквідовується.

Бали за участь у роботі студентського (розділ громадська активність) самоврядування виставляються за рішенням заступника директора з організаційно-виховної роботи та студентської ради, студентського профкому. Студрада та профком ІМіТ заздалегідь подають у деканат свої пропозиції балів для конкретних студентів.

Зверніть увагу, староста може отримати бали за умови не менше року сумлінної роботи. Якість роботи та кількість балів за роботу старости узгоджується з деканатом.

У разі виникнення питань звертайтесь за консультаціями до деканату. Посилання на завантаження бланку картки надані нижче.ЗАВАНТАЖИТИ