21 лютого, 2018

Захист магістерських робіт зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування

Захист магістерських робіт зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» для освітнього ступеня «магістр» було проведено відкритим засіданням у відповідності з графіком - 25 січня 2018 р. в аудиторії 2311. За період роботи ЕК проведено 5 засідань і розглянуто 5 магістерських робіт. Із 5 магістрів позитивні оцінки отримали 100%. З них: 2 студента отримали оцінку «відмінно», що складає 40%; 1 студент отримав оцінку «добре», що складає 20%, 2 студента отримали оцінку «задовільно», що складає 40%. Теми магістерських робіт охоплюють широкий перелік проблем у галузі підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання, є актуальними та відповідають завданням і вимогам до організації виробництва та технології машинобудівних підприємств.

Екзаменаційна комісія із розгляду та захисту магістерських робіт призначена наказом по університету від 20 листопада 2017 р. № 282-1 у складі: Голова комісії: Драгобецький Володимир Вячеславович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування, КрНУ. Члени комісії: Маслов Олександр Гаврилович – д.т.н., професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування, Саленко Юлія Сергіївна – д.т.н., професор кафедри галузевого машинобудування, Бардаєв Станіслав Васильович – к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування, Вакуленко Роман Андрійович – старший викладач кафедри галузевого машинобудування. Секретар комісії: Жовтяк Інна Ігорівна, асистент кафедри галузевого машинобудування.