17 лютого, 2018

Захист магістерських робіт

18 січня 2018 р. проведено два засідання екзаменаційної комісії із захисту магістерських робіт зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за освітньо - професійною програмою «Технологія машинобудування», де було представлено 8 робіт: 3 – магістрантів денної форми навчання; 5 – магістрантів заочної форми навчання.

19 січня 2018 р. проведено одне засідання ЕК із захисту магістерських робіт зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», де було представлено 5 робіт.
Під час захисту на засіданні були присутні керівники і рецензенти проектів, студенти, гості. Магістерські роботи мали високий науковий і технічний рівень, доповіді та відповіді студентів відзначалися повнотою, якістю та логічністю.

Відповідно до таблиці результатів: усього захищено 13 робіт, 12 з них захищено з оцінкою «відмінно», одна – з оцінкою «добре». Загальна успішність склала 100%, якість 100%. Магістрантам денної форми навчання Бачкир О. А. та Бойців Є. О. надана рекомендація на отримання диплома з відзнакою.

Позитивні моменти у підготовці випускників:
1. Широке використання пакетів прикладних програм для моделювання процесів та обробки експериментальних даних.
2. Всі магістерські роботи виконані з дослідною частиною, що містить великий обсяг експериментів.
3. Всі результати та дослідження магістерських робіт можуть бути використані в реальних умовах виробництва.
Недоліки та невирішені питання, що впливають на якість підготовки фахівців:
1. Відсутність робіт, виконаних на замовлення підприємств.
2. Відсутність комплексних робіт.