02 вересня, 2019

Вітаємо з обранням за конкурсом

Колектив Навчально-наукового інституту механіки і транспорту щиро вітає з переобранням на наступний термін за результатами конкурсу та результатами голосування на Вченій Раді Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 30.08.2019 р. наших колег:
на посаду директора Навчально-наукового інституту механіки і транспорту - доктора технічних наук, професора Віктора Васильовича Воробйова;
на посаду завідувача кафедри галузевого машинобудування - доктора технічних наук, професора Олександра Гавриловича Маслова;
на посаду завідувача кафедри технології машинобудування - доктора технічних наук, професора Володимира В'ячеславовича Драгобецького.