30 грудня, 2019

Узагальнені результати анкетування - "Викладач очима студентів"


Деканат Інституту механіки і транспорту узагальнив результати опитування (на час цієї публікації) "Викладач очима студентів", яке проводилось онлайн та анонімно серед студентів ІМіТ за допомогою анкети, розміщеної на сайті системи онлайн-навчання (більше інформації за посиланням). Наразі анкетування продовжується і усі студенти мають можливість долучитися до анкетування.

Студентам пропонувалось поставити оцінку за 4 - бальною системою:
0 балів – я не згоден з цим твердженням, це далеко не так.
1 бал – можна погодитися з цим твердженням, хоча воно справедливе не завжди.
2 бали – як правило, це так.
3 бали – це твердження повною мірою справедливе щодо даного викладача.

Відсотки студентів, які навчались раніше або навчаються зараз у викладача, якого вони оцінювали розподілились, як показано на діаграмі.


1) Викладач звертає увагу на очікувані результати навчання і їх значення у підготовці до майбутньої професійної діяльності.


Викладач чітко формулює тему, мету лекційного, практичного, лабораторного заняття і зазначає компетентності, які набуває студент за результатами опанованої теми.


Своїм викладанням викладач сприяє зростанню інтересу студентів до обраної спеціальності/


На навчальних заняттях пропонується нова, сучасна наукова інформація.


Ясно, логічно, аргументовано і зацікавлено викладає матеріал.


Пропонує і послідовно керується системою встановлених вимог і критеріїв оцінювання результатів освітньої діяльності.


Вас задовольняє час, форми, способи спілкування з викладачем/


Виявляє тактовність в процесі взаємодії зі студентами.


Мова викладача професійна, виразна, оптимальна по темпу і силі голосу, доступна для розуміння. Дозволяє робити необхідні записи.


Стимулює творчість студентів з самостійної навчальної та науково-дослідної роботи.


При обиранні дисциплін вільного вибору студента, хотіли б ви зустрітися з цим викладачем (як з науковим консультантом, в період проходження практики, при виконанні курсової чи дипломної роботи)