12 березня, 2020

Інформація про карантин та дистанційне навчання під час карантину

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського запроваджується карантин. На період з 12 березня по 03 квітня 2020 року освітній процесс переводиться на дистанційну форму навчання.

За інформацією та консультаціями з навчальних дисциплін звертатись до викладачів відповідних дисциплін, кураторів груп. Для організації дистанційного навчання використовується система онлайн-навчання університету. Доступ до системи за посиланням: krnu.org. Якщо вам не відоме кодове слово для записування на відповідний електронний навчальний курс, то звертайтесь до старости вашої групи, інших ваших одногрупників або до викладача за електронною поштою.

Також взаємодія зі студентами щодо організації та форм дистанційного навчання може здійснюватися засобами та способами, визначеними конкретним викладачем. Додаткову інформацію можна отримати на сайтах відповідних кафедр, у відповідних групах у соціальних мережах.

Інформація про Email викладачів кафедри транспортних технологій розміщена на сайті кафедри за посиланням.

Увага. Слідкуйте за інформацією, яка постійно оновлюється тут та на на сайті університету.

Посилання на сайти кафедр інституту механіки і транспорта