Керівництво інституту


Воробйов В.В.   - директор ІМіТ,  проф., д.т.н. 

Доктор технічних наук, професор, відмінник освіти, завідувач кафедрою технічної механіки Воробйов Віктор Васильович очолює інститут (який спочатку був машинобудівним факультетом) з дня його заснування (понад 20 років). Воробйов В.В. відомий фахівець в області дослідження та розробки методів керування вибуховим руйнуванням гірських порід. Має понад 150 наукових праць, підготував 6-х кандидатів наук. У 1976 року закінчив Харківський авіаційний інститут і з 1977 року почав працювати науковим співробітником на кафедрі технічної механіки в Кременчуцькому філіалі ХПІ. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті геотехнічної механіки АН УРСР (м. Дніпропетровськ), У 1990 р. отримав учене звання доцента, у 1998 році захистив докторську дисертацію в Національному науково-дослідному інституті охорони праці (м. Київ), у 2002 році отримав учене звання професора, нагороджений знаком "Відмінник освіти України" (2005 р.).

Король С.О. - заст. директора, доц., к.т.н.

Король Сергій Олександрович заступник директора ІМіТ з науково-методичної роботи, доцент кафедри "Транспортні технології". Має понад 60 науково-методичних праць. Закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного інституту у 1985 році за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Трудову діяльність розпочав з липня 1977 року токарем на Кременчуцькому автомобільному заводі “КрАЗ”, а з 1982 року працював інженером-конструктором на цьому заводі. З липня 1985 року працює у КрНУ. Кандидат технічних наук з 2002 року. Підготував до захисту кандидата технічних наук.


Славко Г.В. - заст. директора, доц., к.т.н.  

Славко Геннадій Володимирович заступник директора ІМіТ з організаційно - виховної роботи. Після закінчення навчання у Дніпропетровському державному університеті (1984 р.) працював інженером-програмістом на Кременчуцькому автомобільному заводі, а з 1985 року асистентом на кафедрі вищої математики КфХПІ, навчався в аспірантурі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова АН УРСР. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики (м.Київ), у 1996 року отримав учене звання доцента. З 1992 по 2012 рік заступник декана факультету механіки і матеріалознавства. Доцент кафедри інформатики і вищої математики, фахівець у галузі математичного моделювання динамічних систем, опублікував понад 100 науково-методичних робіт.