Керівництво інституту


Воробйов В.В.   - директор ІМіТ,  проф., д.т.н. 

Доктор технічних наук, професор, відмінник освіти Воробйов Віктор Васильович очолює інститут (який спочатку був машинобудівним факультетом) з дня його заснування (понад 20 років). Воробйов В.В. відомий фахівець в області дослідження та розробки методів керування вибуховим руйнуванням гірських порід. Має понад 150 наукових праць, підготував 7-х кандидатів наук. У 1976 року закінчив Харківський авіаційний інститут і з 1977 року почав працювати науковим співробітником на кафедрі технічної механіки в Кременчуцькому філіалі ХПІ. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті геотехнічної механіки АН УРСР (м. Дніпропетровськ), У 1990 р. отримав учене звання доцента, у 1998 році захистив докторську дисертацію в Національному науково-дослідному інституті охорони праці (м. Київ), у 2002 році отримав учене звання професора, нагороджений знаком "Відмінник освіти України" (2005 р.).

Гайкова Т.В. - заст. директора, доц., к.т.н.

Гайкова Тетяна Владиславівна заступник директора ІМіТ з навчально-методичної роботи, доцент кафедри технології машинобудування. Має понад 100 науково-методичних праць. Закінчила у 1997 році Харківський державний політехнічний університет Кременчуцький філіал, спеціальність «Обладнання для обробки металів тиском» та здобула кваліфікацію «інженер-механік». Трудову діяльність розпочала у 1997 році методистом навчального відділу у Кременчуцький філії Харківського державного політехнічного університету. У 2006 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет і отримала другу вищу з присвоєнням кваліфікації спеціаліста з економіки підприємства. За сумісництвом розпочала свою науково-педагогічну діяльність на кафедрі маркетингу на посаді асистента, а з 2012 році на посаді старшого викладача. У листопаді 2014 року захистила кандидатську дисертацію у Кременчуцькому національному університеті ім. М.Остроградського, в лютому 2015 року отримала диплом кандидата технічних наук. З 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технології машинобудування. У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології машинобудування.

Славко Г.В. - заст. директора, доц., к.т.н.  

Славко Геннадій Володимирович заступник директора ІМіТ з організаційно-виховної роботи. Після закінчення навчання у Дніпропетровському державному університеті (1984 р.) працював інженером-програмістом на Кременчуцькому автомобільному заводі, а з 1985 року асистентом на кафедрі вищої математики КфХПІ, навчався в аспірантурі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова АН УРСР. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики (м. Київ), у 1996 року отримав учене звання доцента. З 1992 по 2012 рік заступник декана факультету механіки і матеріалознавства. Доцент кафедри інформатики і вищої математики, фахівець у галузі математичного моделювання динамічних систем, опублікував понад 150 науково-методичних робіт. Автор підручника, п'яти навчальних посібників, співавтор 10 патентів, має авторське свідоцтво. Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти України" (2018 р.)