Про інститут механіки і транспорту

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту є структурним підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Утворений у березні 1992 року, як машинобудівний факультет. Спочатку до складу факультету входили кафедри "Технологія машинобудування", "Обробка металів тиском", "Конструювання машин і технологічного устаткування", "Інженерна графіка", "Іноземних мов". Надалі, у зв'язку з відкриттям нових спеціальностей, у складі факультету відбувалися зміни: у 1995р. організована кафедра "Прикладної екології", у 1998 р. - кафедра "Геодезії, землевпорякування і кадастру". З 2003 року останні дві кафедри були передані на природничий факультет університету і у складі факультету залишилось 4-ри кафедри, три з яких випускаючі. З 1-го лютого 2012 року факультет реорганізовано у навчально-науковий інститут механіки і транспорту, до складу якого увійшли ще чотири кафедри колишнього автомобільного факультету. Сьогодні у складі інституту вісім кафедр, шість з яких - випускаючі.


Довідка. В Інституті навчається 1749 студентів. Навчальний процес забезпечують більше 9о викладачів та співробітників. В Інституті працюють 9 докторів наук, професорів; 45 кандидатів наук, доцентів. В аспірантурі навчаються 35 аспірантів.

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ІНСТИТУТУ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ

Інженерне матеріалознавство;
Технологія машинобудування;
Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки;
Технічна механіка;
Кафедра автомобілі та трактори;
Кафедра конструювання машин та технологічного обладнання;
Кафедра транспортних технологій;
Кафедра інженерної та комп`ютерної графіки.

Форми навчання : денна, заочна, скорочена.

Рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальності: прикладне матеріалознавство; технологія машинобудування, металорізальні верстати та системи (спеціалізація - комп'ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів), обладнання для обробки металів тиском. (редагується)

Галузі підготовки фахівців: дослідження існуючих і створення нових матеріалів; визначення механічних, фізичних та технологічних властивостей і сертифікація матеріалів; техніко-економічне та екологічне обгрунтування використання матеріалів і технологій; традиційні та високі технології; конструювання та експлуатація металорізальних верстатів, обладнання для обробки металів тиском, комплексна механізація та автоматизація в машинобудуванні автоматизація виробничих процесів засобами механіки, електроніки гідравліки й пневматики; менеджмент і маркетинг технологічних процесів та обладнання; контроль якості, сертифікація продукції машинобудування (редагується).