Про інститут механіки і транспорту

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту є структурним підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Утворений у березні 1992 року, як машинобудівний факультет. Спочатку до складу факультету входили кафедри "Технологія машинобудування", "Обробка металів тиском", "Конструювання машин і технологічного устаткування", "Інженерна графіка", "Іноземних мов". Надалі, у зв'язку з відкриттям нових спеціальностей, у складі факультету відбувалися зміни: у 1995р. організована кафедра "Прикладної екології", у 1998 р. - кафедра "Геодезії, землевпорякування і кадастру". З 2003 року останні дві кафедри були передані на природничий факультет університету і у складі факультету залишилось 4-ри кафедри, три з яких випускаючі. З 1-го лютого 2012 року факультет реорганізовано у навчально-науковий інститут механіки і транспорту, до складу якого увійшли ще чотири кафедри колишнього автомобільного факультету. Сьогодні у складі інституту чотири кафедри.

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ІНСТИТУТУ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ
Кафедра технології машинобудування
Кафедра транспортних технологій
Кафедра автомобілі та трактори
Кафедра галузевого машинобудування

Форми навчання : денна, заочна, скорочена.
Рівні підготовки: бакалавр, магістр.

Рівень - бакалавр:

Спеціальність: 274 - Автомобільний транспорт;
Освітня програма: Автомобільний транспорт

Спеціальність: 133 - Галузеве машинобудування
Освітня програма: Галузеве машинобудування

Спеціальність: 131 - Прикладна механіка
Освітня програма: Прикладна механіка

Спеціальність: 275 - Транспортні технології
Спеціалізація: на автомобільному транспорті
Освітня програма: Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Рівень - магістр

Спеціальність: 274 - Автомобільний транспорт
Освітня програма: Автомобілі та автомобільне господарство

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітня програма: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітня програма: Металорізальні верстати та системи

Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітня програма: Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: на автомобільному транспорті
Освітня програма: Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Більше інформації абітурієнтам за посиланням.