Кафедри інституту

У складі інституту навчально-наукового інституту механіки і транспорту чотири кафедри.

Кафедра технології машинобудування
Заснована в 1972 році. Це була перша випускна кафедра в тодішньому Кременчуцькому загально-технічному факультету Полтавського інженерно-будівельного інституту, на базі якого розвівався і був створений теперішній Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Кафедра транспортних технологій
Кафедра створена 2005 року і є першою з випуску фахівців з транспортних технологій у реґіоні Центрального Подніпров'я. Навчально-виховну роботу кафедри забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, 75 % яких мають учені звання та наукові ступені.

Кафедра автомобілі та трактори
Кафедра "Автомобілі та трактори" започатковує своє існування з 1975 року. Першим завідувачем було обрано доцента Деркача Ю.О. Колективом кафедри створена якісна матеріальна та методична база спеціальності, що дозволило готувати фахівців вечірньої та заочної форм навчання. З 1990 року кафедра розпочала підготовку на денній формі навчання зі спеціальності "Автомобіле- та тракторобудування", з 1995-го - "Автомобілі та автомобільне господарство". 

Кафедра галузевого машинобудування
Кафедра є однією з найстаріших кафедр університету, яка заснована ще у листопаді 1974 року. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент А.І. Чорнокнижний, який і нині працює на кафедрі.