Кафедри інституту

У складі інституту навчально-наукового інституту механіки і транспорту вісім кафедр, шість з яких є випускаючими.

Кафедра технології машинобудування
Заснована в 1972 році. Це була перша випускаюча кафедра в тодішньому Кременчуцькому загально-технічному факультету Полтавського інженерно-будівельного інституту, на базі якого розвівався і був створений теперішній Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Кафедра технічної механіки
Кафедра "Технічної механіки" заснована в 1974 році. Протягом багатьох років з дня її утворення нею керував лауреат премії ім. А.Н. Динника, Почесний професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, лауреат конкурсу "Людина року 2006" в номінації "Вчений року", доктор технічних наук, професор Комір Віталій Михайлович.

Кафедра процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Створена в березні 2003 року. Єосновним базовим навчальним, науково-дослідним підрозділом інітитуту для проведення навчально-виховної й науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців верстатобудівного спрямування.

Кафедра автомобілі та трактори
Кафедра "Автомобілі та трактори" започатковує своє існування з 1975 року. Першим завідувачем було обрано доцента Деркача Ю.О. Колективом кафедри створена якісна матеріальна та методична база спеціальності, що дозволило готувати фахівців вечірньої та заочної форм навчання. З 1990 року кафедра розпочала підготовку на денній формі навчання зі спеціальності "Автомобіле- та тракторобудуван-ня", з 1995-го - "Автомобілі та автомобільне господарство". 

Кафедра конструювання машин та тех. обладнання
Кафедра є однією з найстаріших кафедр університету, яка заснована ще у листопаді 1974 року. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент А.І. Чорнокнижний, який і нині працює на кафедрі. 

Кафедра транспортних технологій
Кафедра створена 2005 року і є першою з випуску фахівців з транспортних технологій у реґіоні Центрального Подніпров'я. Навчально-виховну роботу кафедри забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, 75 % яких мають учені звання та наукові ступені.