Вчена Рада ІМіТ

Склад вченої ради навчально-наукового інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (2013-2014 навчальний рік)

Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
1.
Воробйов
Віктор
Васильович
(голова ради)
Директор
навчально-наукового ІМіТ,
завідувач кафедри технічної механіки
Доктор
технічних наук, професор
2.
Саленко
Олександр
Федорович
(заступник голови ради)
Заступник директора
навчально-наукового ІМіТ, завідувач кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Доктор
технічних наук, професор
3.
Славко
Геннадій
Володимирович
(заступник голови ради)
Заступник директора
навчально-наукового ІМіТ, доцент кафедри інформатики і вищої математики
Кандидат
технічних наук, доцент
4.
КОРОЛЬ
Сергій
Олександрович
Заступник директора
навчально-наукового ІМіТ, доцент кафедри транспортних технологій
Кандидат
технічних наук, доцент
5.
Єлістратов
Вячеслав
Олександрович
(вчений секретар ради)

Доцент кафедри автомобілів і тракторів
Кандидат
технічних наук
6.
Маслов
Олександр
Гаврилович
Завідувач кафедри конструювання машин і технологічного обладнання
Доктор
технічних наук, професор
7.
Драгобецький
Володимир
В’ячеславович
Завідувач кафедри технології машинобудування
Доктор
технічних наук, професор
8.
Мороз
Микола
Миколайович
Завідувач кафедри транспортних технологій
Кандидат
технічних наук, доцент
9.
Клімов
Едуард
Сергійович
Доцент кафедри автомобілів і тракторів
Кандидат
технічних наук
10
Кір’янов
Олег
Федорович
Доцент кафедри транспортних технологій
Кандидат
технічних наук, доцент
11.
Щетинін
Віктор
Терентійович
Доцент кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Кандидат
технічних наук, доцент
12
Троцко
Олег
Валерійович
Доцент кафедри технології машинобудування
Кандидат
технічних наук, доцент
13
Пєєв
Андрій
Михайлович
Доцент кафедри технічної механіки
Кандидат
технічних наук, доцент
14
Саленко
Юлія
Сергіївна
Доцент кафедри конструювання машин і технологічного обладнання
Кандидат
технічних наук, доцент
15
КРИВОШЕЯ
Марія
Віталіївна
Голова студради інституту
Група ТМ-13-1м
16
МАТЮХІНА
Ганна
Олександрівна
Голова студпрофкому інституту
Група ІЖМ-11-1


Графік проведення засідань на 2013-2014 навчальний рік.

Серпень 2013 р.

1. Про зміни в складі вченої ради інституту.
Доповідає: вчений секретар, доц. Єлістратов В.О.
2. Затвердження плану роботи вченої ради інституту на 2013-2014 н.р.
Доповідає: вчений секретар, доц. Єлістратов В.О.
3. Затвердження плану роботи інституту на 2013-2014 н.р., планів роботи кафедр, планів наукової роботи кафедр, планів роботи кураторів, графіка чергування кураторів у гуртожитку, плану роботи студради інституту, складу стипендіальної комісії.
Доповідає: заступник директора інституту, доц. Славко Г.В.
4. Про підсумки роботи інституту з набору студентів на 2013-2014 н.р.
Доповідає: відповідальний секретар ПК, доц. Черненко С.М.
5. Конкурсні справи.
6. Різне.

Листопад 2013 р.

1. Хід проведення агітаційної роботи кафедрами інституту.
Доповідають: відповідальні кафедр за агітаційну роботу.
2. Про організацію та проведення олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт по кафедрах.
Доповідає: заступник директора з наукової роботи, проф. Саленко О.Ф.
3. Підсумки міжнародної науково-технічної конференції «Машинобудування – очима молодих» (30.10 – 1.11.2013).
Доповідає: голова орг. комітету конференції, д.т.н., проф. Саленко О.Ф.
4. Про підготовку до проведення переддипломних практик та дипломування по випускових кафедрах.
Доповідають: завідувачі випусковими кафедрами.
5. Різне.
Лютий 2014 р.

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
Доповідає: директор інституту, проф. Воробйов В.В.
2. Про стан підвищення кваліфікації співробітниками інституту.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
Доповідає: завідувач кафедри Тех. мех., проф. Воробйов В.В.
3. Про госпдоговірну роботу на кафедрах.
Доповідає: заступник директора з наукової роботи, проф. Саленко О.Ф.
4. Про спортивно-масову роботу в інституті.
Доповідають: відповідальний інституту за спортивно-масову роботу.
5. Різне.

Квітень 2014 р.

1. Про підсумки проведення конференції молодих учених, про роботу товариства молодих учених інституту та про студентську наукову роботу в 2013-2014 н.р.
Доповідають: відповідальний за проведення конференції, голова ТМУ інституту та голова СНТ інституту.
2. Про агітаційну роботу з набору абітурієнтів на 2014-2015 н.р.
Доповідають: відповідальні кафедр за агітаційну роботу.
3. Про стан дипломного проектування на випускових кафедрах.
Доповідають: завідувачі випусковими кафедрами.
4. Про виховну роботу на кафедрах.
Доповідають: відповідальні кафедр за виховну роботу.
5. Про підсумки роботи аспірантів по кафедрах та виконання планів захисту дисертацій.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
6. Різне.

Червень 2014 р.

1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії.
Доповідає: директор інституту, проф. Воробйов В.В.
2. Про підсумки державних атестацій по кафедрах.
Доповідають: завідувачі випусковими кафедрами.
3. Про рейтингові показники кафедр та викладачів інституту.
Доповідає: директор інституту, проф. Воробйов В.В.
4. Про виконання планів наукової роботи кафедр.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
5. Про виконання планів навчально-методичної роботи кафедр.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
6. Про роботу органів студентського самоврядування інституту.
Доповідають: голова студради та голова профбюро інституту.
7. Конкурсні справи.

8. Різне.