Вчена Рада ІМіТ

Склад Вченої Ради ІМіТ (2021 рік)

1. Воробйов Віктор Васильович (голова ради) – проф. каф. ГМ
2. Волоковий Владислав Олегович – студент
3. Гайкова Тетяна Владиславівна (заступник голови ради) – доц. каф. ТМ
4. Драгобецький Володимир В’ячеславович – зав. каф. ТМ
5. Єлістратов Вячеслав Олександрович (секретар ради) – доц. каф. АТ
6. Загорянський Володимир Георгійович – доц. каф. ТТ
7. Клімов Едуард Сергійович – зав. каф. АТ
8. Король Сергій Олександрович – доц. каф. ТТ
9. Леонтович Альона Олександрівна – студентка
10. Маслов Олександр Гаврилович – зав. каф. ГМ
11. Мороз Микола Миколайович – зав.каф. ТТ
12. Рей Роман Іванович – проф. каф. ТМ
13. Саленко Юлія Сергіївна – проф. каф. ГМ
14. Славко Геннадій Володимирович (заступник голови ради) – доц. каф. ІВМ
15. Сокур Микола Іванович – проф. каф. ГМ
16. Тесленко Арсеній Арсенійович – студент
17. Чебенко Валерій Миколайович – проф. каф. ТМ
18. Черненко Сергій Михайлович – доц. каф. АТ
19. Шапко Володимир Федорович – проф. каф. АТ
20. Шаповал Олександр Олександрович – доц. каф. ТМ
21. Щетинін Віктор Терентійович – доц. каф. ГМ

Склад Вченої Ради ІМіТ (2019-2020 навч.рік)
1. ВОРОБЙОВ Віктор Васильович – голова ради
2. ВОЛОКОВИЙ Владислав Олегович – студент
3. ГАЙКОВА Тетяна Владиславівна – заступник голови ради
4. ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир В’ячеславович
5. ЄЛІСТРАТОВ Вячеслав Олександрович – вчений секретар ради
6. КЛІМОВ Едуард Сергійович
7. КОНОВАЛЕНКО Олександр Дмитрович
8. МАСЛОВ Олександр Гаврилович
9. МАТВІЄНКО Тетяна Євгеніївна – студентка
10. МОРОЗ Микола Миколайович
11. САЛЕНКО Юлія Сергіївна
12. СЛАВКО Геннадій Володимирович – заступник голови ради
13. ТЕСЛЕНКО Арсеній Арсенійович
14. ТРОЦКО Олег Валерійович
15. ЧЕБЕНКО Валерій Миколайович
16. ЧЕРНЕНКО Сергій Михайлович
17. ЩЕТИНІН Віктор Терентійович

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ
НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Вересень 2019 р.
1. Затвердження плану роботи вченої ради інституту на 2019-2020 н.р.
Доповідає: секретар вченої ради, доц. Єлістратов В.О.
2. Затвердження планів роботи кафедр та інституту, планів наукової роботи кафедр, планів роботи кураторів, графіка чергування кураторів у гуртожитку, плану роботи студради інституту, складу стипендіальної комісії на 2019-2020 навчальний рік.
Доповідає: заступник директора інституту, доц. Славко Г.В.
3. Про підсумки роботи інституту з набору студентів на 2019-2020 н.р.
Доповідають: відповідальні по ІМіТ за прийом абітурієнтів доц. Хорольський В.Л. і доц. Єлістратов В.О.
4. Про підготовку до проведення переддипломних практик на кафедрах.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
5. Різне.

Листопад 2019 р.
1. Конкурсні справи.
Доповідає: секретар вченої ради, доц. Єлістратов В.О.
2. Про хід проведення агітаційної роботи кафедрами інституту.
Доповідають: відповідальні кафедр за агітаційну роботу.
3. Про стан виконання нових ліцензійних умов та підготовку до акредитації освітніх програм.
Доповідає: заступник директора інституту, доц. Гайкова Т.В.
4. Різне.

Грудень 2019 р.
1. Про результати науково-технічної діяльності інституту.
Доповідає: директор інституту, проф. Воробйов В.В.
2. Про хід проведення агітаційної роботи кафедрами інституту.
Доповідають: відповідальні кафедр за агітаційну роботу.
3. Про організацію та проведення олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт по кафедрах.
Доповідає: заступник директора інституту, доц. Гайкова Т.В.
4. Про хід виконання випускних кваліфікаційних робіт на кафедрах.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
5. Різне.

Лютий 2020 р.
1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
Доповідає: директор інституту, проф. Воробйов В.В.
2. Про підсумки державних атестацій по кафедрах.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
3. Аналіз якості підготовки магістрів.
Доповідає: заступник директора інституту, доц. Гайкова Т.В.
4. Про стан підвищення кваліфікації співробітниками інституту.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
5. Про госпдоговірну роботу на кафедрах.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
6. Про агітаційну роботу з набору абітурієнтів на 2020-2021 н.р.
Доповідають: відповідальні кафедр за агітаційну роботу.
7. Різне.

Квітень 2020 р.
1. Про підсумки проведення конференції молодих учених, про роботу товариства молодих учених інституту 2019-2020 н.р.
Доповідає: голова ТМУ інституту.
2. Аналіз працевлаштування випускників інституту.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
3. Про організаційну, патріотично-виховну роботу та роботу органів студентського самоврядування інституту.
Доповідають: заступник директора інституту доц. Славко Г.В., голови студради та студпрофбюро інституту.
4. Про спортивно-масову роботу в інституті.
Доповідає: відповідальний інституту за спортивно-масову роботу.
5. Про агітаційну роботу з набору абітурієнтів на 2020-2021 н.р.
Доповідають: відповідальні кафедр за агітаційну роботу.
6. Про стан підготовки до проведення Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту».
Доповідає: секретар оргкомітету конференції.
7. Різне.

Червень 2020 р.
1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії.
Доповідає: директор інституту, проф. Воробйов В.В.
2. Про підсумки державних атестацій по кафедрах.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
3. Про рейтингові показники кафедр та викладачів інституту.
Доповідає: директор інституту, проф. Воробйов В.В.
4. Про виконання планів наукової роботи кафедр.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
5. Про підсумки роботи аспірантів по кафедрах та виконання планів захисту дисертацій.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
6. Про виконання планів навчально-методичної роботи кафедр.
Доповідають: завідувачі кафедрами.
7. Різне.