Наукова діяльність інституту

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 45.052.03
В інституті діє спеціалізована вчена рада  Д 45.052.03 Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 527 від 24 травня 2018 року.
Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
– 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»;
– 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

Голова ради Маслов Олександр Гаврилович, д.т.н., професор.
Заступник голови - Саленко  Олександр Федорович, д.т.н., професор.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Вакуленко Роман Андрійович, кандидат технічних наук, доцент.
E-mail спец.ради : d45.052.03krnu@kdu.edu.ua
Більше інформації за посиланням.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 45.052.06
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 775 від 16 липня 2018 року. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
– 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»;
– 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка».

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ:
ДРАГОБЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування.
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ: ВОРОБЙОВ Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: Чебенко Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор.
E-mail: d45.052.06krnu@kdu.edu.ua
Більше інформації за посиланням.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧНИЙ ЗБІРНИК

Науково-виробничий збірник “Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва” видається в КрНУ з 2008 року. Виходить два рази на рік. Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 збірник пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Збірник публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі технічних наук.Автори представляють статті згідно встановленого стандарту, який публікується в кожному номері збірника у розділі "Правила оформлення статей до збірника". Мови публікації: українська, російська, англійська.
Консультації : (5366) 3-11-13, або  tehm@kdu.edu.ua
Більше інформації за посиланням.