Наукова діяльність інституту

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 45.052.03

В інституті діє спеціалізована вчена рада  Д 45.052.03, створена наказом ВАК України № 427 від 13 травня 2011 року на виконання постанови президії ВАК України № 33–08/4 від 22 квітня 2011 року. В раді здійснюється захист дисертацій на здобуття наукового ступеня  доктора технічних наук за спеціальностями: 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій"; 05.15.09 „Геотехнічна і гірнича механіка". Голова ради Маслов Олександр Гаврилович, д.т.н., професор. Заступник голови - Воробйов  Віктор Васильович, д.т.н., професор. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Чебенко Валерій Миколайович, д.т.н., професор.

E-mail спец.ради : tehm@kdu.edu.ua, ;kmto@kdu.edu.ua


НАУКОВО-ВИРОБНИЧНИЙ ЗБІРНИК

Науково-виробничий збірник “Сучасні ресурсо-енергозберігаючі технології гірничого виробництва” видається в КрНУ з 2008 року. Виходить два рази на рік. Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 збірник пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Збірник публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі технічних наук.Автори представляють статті згідно встановленого стандарту, який публікується в кожному номері збірника у розділі "Правила оформлення статей до збірника". Мови публікації: українська, російська, англійська.

Консультації : (5366) 3-11-13, або  tehm@kdu.edu.ua

Захисти кандидатських дисертацій в ІМіТ у 2011 році

ПІБ
Кафедра
Дата
Камських О. В.
Технічна механіка
21.01.2011
Проценко В. Є.
Технічна механіка
17.06.2011
Дудюк В. О.
Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
26.06.2011
Федотьєва Л.П.
27.09.2011
Пирогов Д.Л.
Технологія машинобудування
04.11.2011
Троцко О.В.
Технологія машинобудування
04.11.2011
Шаповал О.О.
Технологія машинобудування
04.11.2011
Бойко Ю. О.
Технологія машинобудування
11.11.2011
Єлістратов В. О.
Автомобілі і трактори
08.12.2011
Мороз О.В.
Транспортні технології
20.12.2011