Інформація абітуріентам інституту

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими інститут здійснює прийом на перший курс.

Шифр та напрям
Професійне спрямування
6.050503 Машинобудування
Колесні та гусеничні транспортні засоби (автомобілебудування)
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання. Спеціалізації: Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;  Машини для будівництва, ремонту й експлуатації магістральних і нафто-газових газопроводів.
Металорізальні верстати та системи . Спеціалізація: Комп`ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів
6.070106 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне господарство. Спеціалізації: Технічна експлуатація автомобілів; Експертиза на автомобільному транспорті.
6.070101 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному). Спеціалізації: Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному); Оргінізація митного контролю на транспорті (автомобільному);
Організація і регулювання дорожного руху.
6.050502 Інженерна механіка

Технологія машинобудування
Обладнання для пластичного формування конструкцій машинобудування
6.050403 Інженерне матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство
Перелік напрямів та спеціальностей, за якими інститут здійснює прийом на скорочену форму навчання (2-й і 3-й курс) курс.

6.050403 Інженерне матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство
6.050502 Інженерна механіка
Металорізальні верстати та системи. Спеціалізація: Комп`ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів
6.050502 Інженерна механіка
Технологія машинобудування
6.070101 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)
6.050503 Машинобудування
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
Колесні та гусеничні транспортні засоби . Спеціалізація: Автомобілебудування.
6.070106 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне господарство . Спеціалізація: Технічна експлуатація автомобілів.
Приймальна комісія
корпус №2, к. 2101, 2102. Телефон: (05366) 3-20-02